เป็นคลื่น ที่ไม่ใช่น้ำ
 
ภาพนี้ถ่ายจากสวนเล็กๆในวัด Shōkoku-ji (相国寺) เกียวโต
 
ผมไม่รู้จะมีใครที่รู้สึกเหมือนผมไหม ว่าผืนทรายเบื้องหน้า เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
 
จัดวางให้ได้ขบคิด
 
ระหว่างผืนทรายและผืนฟ้า
 
มีบางสิ่งที่ดูเหมือนไม่มี แม้ดูเหมื่อนไม่มีอะไรแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีอะไร
 
 
ถ้าเรา "เห็น" สิ่งนั้นได้ 
 
สิ่งที่โลดแล่นอยู่ระหว่างผืนทรายและผืนฟ้าตรงหน้า
 
แต่หากมองเพียงผิวเผินกลับมองไม่เห็น
 
เราคงจะเห็นอะไรต่างออกไปจากเดิม
 
ไม่น้อยเลย
 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By finch on 2013-06-03 17:03